EducLocalFOOD

Projekt

Ozadje

Evropska unija spodbuja trajnostno rast z doseganjem okoljskih in socialnih ciljev v okviru strategije Evropa 2020 in Skupne kmetijske politike. Lokalni in trajnostni prehranski sistemi (LTPS) so steber te politike, saj se pojavljajo na stičišču številnih vsebin: trajnostno kmetijstvo, blaženje podnebnih sprememb, zmanjševanje revščine in zagotavljanje varnosti s hrano.Lokalni in trajnostni prehranski sistemi (LTPS) so steber te politike, saj se pojavljajo na stičišču številnih vsebin: trajnostno kmetijstvo, blaženje podnebnih sprememb, zmanjševanje revščine in zagotavljanje varnosti s hrano.

Poučevanje in strokovno usposabljanje imata ključno vlogo pri ozaveščanju in krepitvi vloge bodočih proizvajalcev, potrošnikov in interesnih skupin v zvezi s temi vprašanji.

LTPS zahtevajo nova znanja in kompetence, ki jih morajo razvijati učitelji in vodje usposabljanja.

Pedagoške metode morajo temeljiti na sistemskem in multidisciplinarnem pristopu, ki med drugim vključuje tehnike opazovanja, predstavitve in študije primerov.

 

Namen projekta
• Izboljšati obstoječe sisteme usposabljanja v kmetijstvu in kakovost samega usposabljanja,
• povečati in omogočiti izvajanje inovativnih praks,
• omogočiti različnim partnerjem delo v mednarodnem sodelovalnem okolju.


Cilj projekta
Profesionalizirati in pomagati učiteljem in strokovnim delavcem, ki delajo v kmetijskih šolah, da poučujejo o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih.


Pričakovani rezultati
Partnerji bodo razvijali in razširjali skupna in inovativna izobraževalna orodja, ki bodo učiteljem in strokovnim delavcem usposabljanja po vsej
Evropi pomagala posredovati znanje in spretnosti o LTPS.
Izdelano bo orodje, ki bo brezplačno dostopno na spletni strani projekta.


3 poročila

• Diagnoza in primerjalna analiza LTPS,
• diagnoza in primerjalna analiza inovativnih pedagoških praks v
partnerskih državah,
• diagnoza potreb po pedagoških orodjih za poučevanje LTPS.


Komplet za poučevanje, ki temelji na rezultatih predhodnih poročil.