EducLocalFOOD

Intelektualni rezultati

 

Pričakovani rezultati

Partnerji razvijajo skupno inovativno učno orodje v pomoč učiteljem po Evropi za prenos LTPS znanja in veščin

Pričakovani rezultati projekta so:

Tri sintezna poročila na podlagi narodnih poročil, ki so jih pripravili posamezni partnerji

Primerjalna analiza LTPS

Cilji:

  • Opredelitev razumevanja LTPS v partnerskih državah
  • Predlagati skupno tipologijo LTPS v partnerskih državah in predstaviti primere inovativnih pobud v petih državah
  • Prepoznati glavne omejitve in ovire pri razvoju LTPS

 

Primerjalna analiza inovativnih pedagoških praks v kmetijskem poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Cilji:

Opredeliti inovativne učne prakse in prikaz primerov pedagoških sekvenc v kmetijskem izobraževanju v petih državah

Predlagati skupno razumevanje inovativnega poučevanja za potrebe projekta EducLocalFOOD

 

Preverjanje potreb po pedagoških orodjih za poučevanje o LTPS

Cilji:

  • Razumeti potrebe učiteljev glede učnih orodij v različnih državah
  • Prepoznati vrsto orodij, ki so uporabna za poučevanje o LTPS (moduli, pojmi …)

Vsa poročila so brezplačno dostopna 

Prosimo vas za reševanje kratkega nekajminutnega vprašalnika za namene pridobivanja mnenja uporabnikov sinteznega poročila s klikom tukaj

Učno orodje za poučejanje o LTPS (dostopno od maja 2021)