EducLocalFOOD

Intelektualni rezultati

 

Pri?akovani rezultati

Partnerji razvijajo skupno inovativno u?no orodje v pomo? u?iteljem po Evropi za prenos LTPS znanja in veš?in

Pri?akovani rezultati projekta so:

Tri sintezna poro?ila na podlagi narodnih poro?il, ki so jih pripravili posamezni partnerji

Primerjalna analiza LTPS

Cilji:

  • Opredelitev razumevanja LTPS v partnerskih državah
  • Predlagati skupno tipologijo LTPS v partnerskih državah in predstaviti primere inovativnih pobud v petih državah
  • Prepoznati glavne omejitve in ovire pri razvoju LTPS

 

Primerjalna analiza inovativnih pedagoških praks v kmetijskem poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Cilji:

Opredeliti inovativne u?ne prakse in prikaz primerov pedagoških sekvenc v kmetijskem izobraževanju v petih državah

Predlagati skupno razumevanje inovativnega pou?evanja za potrebe projekta EducLocalFOOD

 

Preverjanje potreb po pedagoških orodjih za pou?evanje o LTPS

Cilji:

  • Razumeti potrebe u?iteljev glede u?nih orodij v razli?nih državah
  • Prepoznati vrsto orodij, ki so uporabna za pou?evanje o LTPS (moduli, pojmi …)

Vsa poro?ila so brezpla?no dostopna 

Prosimo vas za reševanje kratkega nekajminutnega vprašalnika za namene pridobivanja mnenja uporabnikov sinteznega poro?ila s klikom tukaj

U?no orodje za pou?ejanje o LTPS (dostopno od maja 2021)