EducLocalFOOD

EducLocalFOOD projekt je Erasmus+ projekt, ki se izvaja znotraj klju?nega ukrepa ''sodelovanje za inovacije in dobre prakse'' na podro?ju ''strateških partnerstev za poklicno izobraževanje in usposabljanje''.

 

 

  Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Prispevki odražajo le stališ?a avtorjev.  Komisija ni odgovorna za uporabo informacij pridobljenih na spletnih straneh.