EducLocalFOOD

Primerjalna analiza inovativnih pedagoških praks v kmetijskem poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Cilji:

Opredeliti inovativne u?ne prakse in prikaz primerov pedagoških sekvenc v kmetijskem izobraževanju v petih državah

Predlagati skupno razumevanje inovativnega pou?evanja za potrebe projekta EducLocalFOOD