EducLocalFOOD

Primerjalna analiza LTPS

Cilji:

Opredelitev razumevanja LTPS v partnerskih državah

Predlagati skupno tipologijo LTPS v partnerskih državah in predstaviti primere inovativnih pobud v petih državah

Prepoznati glavne omejitve in ovire pri razvoju LTPS